Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

    Stora mängder pengar och naturresurser används varje år till våra vägar. Allt oftare uppmärksammas därför den miljöpåverkan - ur ett livscykelperspektiv - som vägarna har vid transportplanering, både nationellt och internationellt. Tyvärr visar forskning vid KTH att man ofta missar parametrar som energianvändning och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

  • Naturgas, återvinning, och transporter i byggsektorn

    Naturgas bör ses som en övergångslösning, menar Göran Finnveden som intervjuats i SvD. Anna Björklund, intervjuad i Sydsvenskan, ser stora miljövinster med en ökad återvinning av plast. I en debattartikel i Husbyggaren beskriver Göran Finnveden och Susanna Toller vikten av att byggsektorn börjar arbeta med ett livscykelperspektivpåpekar .

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22