Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • KITCHEN

    Designing digital technologies for supporting energy-related behavior change in the kitchen.

  • Event Horizon

    Beyond the event horizon: tools to explore local energy transformations

  • Energy Review

    A systematic review of scientific literature on digital behavior change interventions for more sustainable energy behavior.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22