Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • ”Folkbildning är mer relevant i marginaliserade stadsdelar”

    Folkbildning är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Och det är än viktigare i marginaliserade stadsdelar än i andra områden. Det menar KTH-forskaren Nazem Tahvilzadeh som deltar i ett seminarium om folkbildning under Järvaveckan som startar onsdag 12 juni. Ett av flera KTH-inslag under veckan.

  • Avdelningen för Urbana och regionala studier

    Ämnesmässigt är avdelningen för Urbana och regionala studier inriktad mot kunskapsområdena samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling. Kunskapsområdet för avdelningen innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för utveckling och förvaltning av samhället, marken och den byggda miljön.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22