Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Avdelningen för Urbana och regionala studier

    Ämnesmässigt är avdelningen för Urbana och regionala studier inriktad mot kunskapsområdena samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling. Kunskapsområdet för avdelningen innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för utveckling och förvaltning av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang. Ett viktigt perspektiv i all forskning inom ämnet är att se bebyggelseutvecklingen som uttryck för sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska drivkrafter i samhället.

  • Om Digital Futures

    Digital Futures utforskar och utvecklar digitala teknologier som kan lösa stora samhällsutmaningar, i Sverige och globalt. Digitaliseringen har potential att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Samtidigt innebär digitaliseringen några av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna i vår tid. Med satsningen Digital Futures växer ett nytt forskningsområde fram.

  • ”Folkbildning är mer relevant i marginaliserade stadsdelar”

    Folkbildning är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Och det är än viktigare i marginaliserade stadsdelar än i andra områden. Det menar KTH-forskaren Nazem Tahvilzadeh som deltar i ett seminarium om folkbildning under Järvaveckan som startar onsdag 12 juni. Ett av flera KTH-inslag under veckan.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22