Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 8

 • Ojämställt när forskningsmedel fördelas

  Gamla könsrollsmönster är med och spökar när KTH:s största forskningsfinansiär Vetenskapsrådet, VR, beviljar forskningsmedel. Det visar en studie som VR gjort av sina egna beredningsgrupper.

 • Ny vicerektor värnar om kvalitet

  Arne Johansson, professor i mekanik, blir KTH:s nya vicerektor för forskningen. Kvalitetsfrågor ligger honom varmt om hjärtat. Han vill se en tydligare strategi för att locka fler av de tunga finansiärerna att satsa på KTH.

 • Storleken viktig för forskningens framgång

  Stark finansiering och täta företagskontakter är framgångsfaktorerna för Sveriges forskningscentrum. En liten och tight organisation gör det också lättare att leverera resultat. Det menar några av de centrumföreståndare som träffades nyligen på Centre Day.

 • Påvens ord inspirerade forskare

  Egentligen skulle Fredrik Lundells första blogginlägg i Vetenskapsrådet tidning handla om hans forskning. Men påven kom emellan.

 • Så publicerar du forskningen på nätet

  Det finns ett kvalitetssäkrat och avgiftsfritt sätt att möta kravet att forskningsartiklar ska vara fritt tillgängliga på internet. Därmed behöver man inte betala avsevärda summor pengar för att följa bland andra Vetenskapsrådets krav på ”Open Access”, skriver fysikprofessorn Tommy Ohlsson.

 • Grundforskning avgörande för samhällsnytta

 • KTH:s grundforskning får mångmiljonbelopp

  Nära 180 miljoner kronor går till KTH-forskning när Vetenskapsrådet beviljar över 1,3 miljarder kronor i forskningsbidrag inom natur- och teknikvetenskap.

 • Bra utfall för KTH i Vetenskapsrådets infrastruktursatsningar

  Det gick mycket bra för KTH i de ansökningar som gjorts till Vetenskapsrådets satsningar på svensk forskningsinfrastruktur. De tre ansökningar där KTH är huvudsökande beviljades och sex av de sju ansökningar där KTH är medsökande beviljades också.