Till innehåll på sidan

KTH:s grundforskning får mångmiljonbelopp

Publicerad 2011-11-08

Nära 180 miljoner kronor går till KTH-forskning när Vetenskapsrådet beviljar över 1,3 miljarder kronor i forskningsbidrag inom natur- och teknikvetenskap.

Anslag på närmare 180 miljoner kronor stöttar KTH-forskning. Foto: Jack Mikrut

Vid Vetenskapsrådets årliga stora utlysning avforskningsmedel har cirka 178 miljoner kronor fördelats på sammanlagt 62 KTH-projekt.

– Pengarna stöttar framför allt forskningsprojekt inom grundforskning som exempelvis kemi, fysik, matematik, teknikvetenskap och bioteknik, och säger Björn Birgisson, vicerektor för forskning på KTH.

Han beskriver den fundamentala, ämnesbaserade grundforskningen som ett av samhällets viktigaste utvecklingsområden. I konkurrensen om betydande forskningsmedel framöver ser han stora möjligheter för KTH.

– Det är de forskare som har de bästa idéerna som får pengar. Förhoppningsvis inspireras många av våra forskare av 2011 års utdelning, så de inte tvekar att söka andra generösa forskningsanslag.

Björn Birgisson ser positivt på de 62 forskningsbidragen till KTH, varav de två högsta projektsummorna är 4 650 000 kronor vardera, fördelade över fyra år.

De två storsatsningarna går till projekten ”Kompakt tredimensionell röntgenmikroskopi” samt ”Domänstrukturering och en optofluidikplattform i ferroelektrika”.

– Den här sortens anslag är särskilt värdefulla eftersom forskare kan ha svårt att finansiera sin grundforskning, bland annat därför att processen mellan grundforskning och tillämpning ofta är långsiktig.

För mer information, kontakta Björn Birgisson på telefon 08-790 87 02, eller bjornbir@kth.se.

Katarina Ahlfort