Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Flygets gräddfil måste ses över

    När en av Sveriges mest uppmärksammade transportforskare nu lägger fram sin doktorsavhandling är det ett omfattande resultat som redovisas. Bland annat framgår det att bättre fordonsteknik och nya bränslen inte räcker för att uppnå klimatmålen, att bilresandet behöver minska med 30 procent och att flygtrafiken går om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser.

  • Elbilar ska främja kollektivt resande

    Lätta elbilar på arbetsplatsen ska få oss att resa mer kollektivt. Under 2015 drar KTH igång ett forskningsprojekt med syfte att få fler anställda vid Botkyrka kommun och IKEA i Älmhult att ändra sitt beteende.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22