Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Flygets gräddfil måste ses över

Även elbilars klimatvinst är överskattad

Flygtrafiken kommer att gå om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser.
Flygtrafiken kommer att gå om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser. Foto: Morguefile
Publicerad 2011-02-14

När en av Sveriges mest uppmärksammade transportforskare nu lägger fram sin doktorsavhandling är det ett omfattande resultat som redovisas. Bland annat framgår det att bättre fordonsteknik och nya bränslen inte räcker för att uppnå klimatmålen, att bilresandet behöver minska med 30 procent och att flygtrafiken går om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH
Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH

– Enligt en framtidsbild jag jobbat med så måste bilresandet per person minska med 30 procent fram till och med år 2050. Samhällets totala utsläpp minskar i den framtidsbilden med 80-90 procent, vilket är i linje med det av Sverige och EU antagna målet att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, säger Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH.

Han menar att bättre fordonsteknik och nya bränslen är nödvändigt, men inte tillräcklig för att uppnå målet om en global uppvärmning om max 2 grader. Resandet med bil och flyg samt mängden lastbilstransporter behöver samtidigt minskas. En sådan omställning av transportsystemet skulle också kunna ge en rad positiva följdeffekter, bland annat en attraktivare stadsmiljö, minskat oljeberoende och bättre hälsa.

Jonas Åkerman redovisar också en rad andra intressanta punkter i sin avhandling, bland annat följande forskningsresultat.

* Att ersätta bensin- och dieselbilar med elbilar är inte hela lösningen på vägtrafikens utsläpp. Precis som med etanolbilar för några år sedan är förväntningarna för högt uppskruvade. Både renodlade elbilar och laddhybrider dras med en hel del frågetecken. De medför en klimatvinst, men den är inte så stor som många tror. Elen är inte heller koldioxidfri då vi är beroende av kolkraft från till exempel Danmark och så kommer vara i ytterligare ett par decennier. Dessutom innebär biltillverkning betydande utsläpp av koldioxid. Ett stort hinder för en större marknadsandel är också de höga kostnaderna, ofta ett prispåslag på 100 000 - 200 000 kronor jämfört med en konventionell bil. För att elbilar ska nå någon större marknadsandel krävs därför, förutom teknikutveckling, ett betydligt högre pris på bensin och diesel än idag, enligt Jonas Åkerman.

* Flygtrafiken kommer att gå om biltrafiken inom 10 år när det gäller utsläpp av växthusgaser. För att motverka denna snabba ökning bör flygets undantag från moms och koldioxidskatt avlägsnas, enligt Jonas Åkerman. Det bör vara samma skatt och moms på likartade produkter och tjänster.

* Det fungerar inte att satsa kraftigt på alla transportslag och samtidigt nå de klimatmål som Sverige och EU ställt sig bakom. Det krävs istället en konsekvent prioritering av cykeltransporter, kollektivtrafik och it. När det gäller det senare - IT - så är det viktigt öka användarnas vana av att använda IT-baserade system för videokonferenser, enligt Jonas Åkerman. Det också viktigt att företaget vågar släppa taget om arbetstagarna och ge dem större möjlighet till distansarbete.

* En mångfalld av fordon är viktigt för uppnå klimatvinster. Ett exempel att lösa det på är genom fordonspooler, där allt från elmopeder till stora kombibilar kan ingå, vilket gör att man kan anpassa färdmedel och utsläpp efter ärende och behov. Det finns också redan lyckade exempel, bland annat bilpoolen Mobility i Schweiz som har över 90 000 användare, enligt Jonas Åkerman.

För mer information, kontakta Jonas Åkerman på 08 - 790 73 02 eller jonas.akerman@abe.kth.se.

Peter Larsson