Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Pandemin ger möjlighet att mäta flygbuller

    Oväsen från flygplan har länge varit störande för de boende runt Arlanda. Ett nytt forskningsprojekt ska ge bättre kunskap kring flygbuller, något som kan användas för att skapa tystare rutter. Möjligheten att starta projektet har uppstått genom minskad trafik till följd av coronapandemin.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22