Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 7

 • Etisk policy täcker KTHs verksamhet

  Den nya etiska policyn för KTH täcker in både forskning, undervisning och administration. Och den sträcker sig över gränserna – kraven på jämställdhet och icke-diskriminering ska gälla även i internationell samverkan, betonar Sven Ove Hansson, professor på avdelningen för filosofi.

 • ”Etiska frågor ska upp på bordet”

  KTH vässar sin värdegrund. En tydligare etisk policy kombinerad med en mer levande diskussion om moraliska frågor ska stärka medarbetarnas etiska kompass.

 • Hon tränar studenterna att tänka etiskt

  Framtidens ingenjörer behöver tänka mer etiskt och ta individuellt ansvar för konsekvenserna av produkter som de utvecklar. Det menar de ansvariga för etikundervisningen på KTH:s Elektroteknik.

 • Vad händer när robotar tar över dödandet?

  KTH-forskaren Linda Johansson har studerat robotar och etik och har nyligen lagt fram sin avhandling. Av den kan vi utläsa att det är hög tid att diskutera etiska frågor runt robotar, som att det kan vara nödvändigt att se över krigets lagar och även att börja undersöka huruvida avancerade robotar skulle kunna hållas ansvariga för sina handlingar. Vidare är det dags att inse att robotarna inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att ta över fler jobb än vad vi kanske har föreställt oss.

 • ”Lite mer självreflektion skulle inte skada”

  Det ökade samarbetet mellan KTH och Kina väcker många frågor. Inte minst med tanke på skillnaderna mellan ländernas inställning till yttrandefrihet på nätet. KTH kan självklart inte bedriva egen utrikespolitik, men att reflektera lite mer över konkreta etiska problem skulle inte skada, menar Björn Kjellgren, sinolog och socialantropolog på KTH.

 • Kurser för externa doktorander

  Avdelningen för filosofi ger kurser i vetenskapsteori och vetenskaplig metod samt i etik för externa doktorander. Länkarna nedan leder till mer information.

 • Grundutbildningskurser vid Avdelningen för filosofi

  Här finns länkar till kurshemsidor avseende kurser vid Avdelningen för filosofi, KTH.