Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 9

 • KTH missar chansen till högre ranking

  Studenternas examensarbeten bidrar starkt till KTH:s genomslag, både nationellt och internationellt. Samtidigt är många exjobb inte tillgängliga på nätet – på grund av bristande rutiner.

 • De vill höja kvaliteten på exjobben

  Många gånger blir ingenjörsstudenternas exjobb svårlästa rapporter. I en ny metodhandbok beskriver två lärare hur exjobben både kan bli mer välskrivna och av högre vetenskaplig kvalitet.

 • Hög kvalitet på arkitektutbildningar

 • De lär studenter skriva ex-jobb

  Alltfler studenter visar brister i sina språkliga färdigheter. Prövningen kommer när de ska skriva uppsatser och examensarbeten. För det krävs särskild kunskap och teknik. Nu finns hjälpen nära till hands: KTH:s nyöppnade språkverkstad.

 • Utveckling av användargränssnitt i ett biomekaniskt visualiseringsprogram

  Projektet Visualization through Imaging and Simulation (VIS) är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Sensegraphics AB. Målet är att visualisera biomekaniken bakom traumatiska huvud- och nackskador, så att sjukvårdspersonal, försäkringshandläggare eller utbildningspersonal ska få större förståelse för skadorna och om deras uppkomst.

 • Så fick Industriell ekonomi högst kvalitet

  Industriell ekonomi var det enda civilingenjörsprogram på KTH som fick högsta betyg i Universitetskanslerämbetets, UKÄ:s, utvärdering. Bakom framgången ligger bland annat ett långvarigt och intensivt utvecklingsarbete.

 • Arkitektur i nöd och lust

  Arkitekturskolan bjuder in till ett veckolångt farväl inför flytten i höst. Under fyra dagar visar nästa generations arkitekter sina framtidsvisioner.

 • Oväntade brister i KTH:s utbildningar

  KTH hade hoppats på ett bättre resultat i Universitetskanslerämbetet, UKÄ:s granskning av landets teknikutbildningar. – Vi blev lite förvånade och hade trott att fler utbildningar skulle ha fått mer positiva omdömen, säger prodekanus Per Berglund. Vid årsskiftet ska det finnas en första plan för att åtgärda bristerna.

 • Exjobb i KTH Exjobbportal

  KTH Exjobbportal är en tjänst för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här har du som företag/organisation möjlighet att hitta ny kompetens och du som student möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.