Till innehåll på sidan

Stefan Persson hedersdoktor vid KTH

NYHET

Publicerad 2012-10-03

Vid KTH:s promotionshögtid i Stadshuset den 16 november kommer fyra nya hedersdoktorer vid lärosätet att presenteras. En av dem är Stefan Persson, tidigare vd för Hennes & Mauritz och numera styrelseordförande.

Nu står det klart att Stefan Persson utses till hedersdoktor vid KTH. Här är ett utdrag ur motiveringen:

Stefan Persson i samband med bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Foto: Wolfgangus Mozart.
Stefan Persson i samband med bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Foto: Wolfgangus Mozart.

"Stefan Persson är en Sveriges mest framgångsrika företagsledare i dagens Sverige. Sedan han vid mitten av 1980-talet övertog chefskapet i koncernen har H&M, Hennes & Mauritz AB, undergått en för svenska företag närmast unik internationell expansion – under hög lönsamhet i en bransch som präglas av utomordentligt hård konkurrens.

H&M har idag omkring 94 000 anställda och cirka 2 600 butiker i 44 länder. I april 2008 utsåg Financial Times H&M till Europas starkaste varumärke. Stefan Persson grundade inte H&M, men det var under hans ledning som företaget växte till en av de största och lönsammaste detaljhandelskedjorna i världen. Den internationella framgången baseras inte endast på design, utan i hög grad på utvecklingen av mycket avancerade IT- och logistiksystem, som gjort det möjligt att leverera mode och kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

[...]

Hans engagemang både personligt och i form av finansiering har haft avgörande betydelse för tillkomsten och utveckling av Stockholm School of Entrepreneurship
(SSES), ett för KTH mycket betydelsefullt initiativ.

[...]

Stockholmsregionen är en av världens mest innovativa regioner och KTH spelar, tillsammans med övriga partneruniversitet inom SSES, en viktig roll både för kunskapsbildningen kring innovation och för konkret utbildning som kan stödja skapandet av nya företag och fler entreprenöriella ledare. SSES kan i detlånga loppet ha stor betydelse för svenska ingenjörers förmåga att utveckla och utnyttja sina innovationer. Härutöver har SSES insatser medfört en betydelsefull aktivering av såväl forskarutbildnings- som forskningsverksamheten på innovations- och entreprenörskapsområdet vid KTH.

Stefan Persson stöder därmed, utan åtföljande villkor, väsentligt KTH och dess verksamhet. Stefan Persson har också deltagit i undervisningen vid Institutionen för Industriell Ekonomi och organisation och givit studenterna del av sina erfarenheter som företagsledare."

KTH:s rektor Peter Gudmundson kommenterar utnämningen på följande sätt:

– Stefan Persson har förutom ett utomordentligt framgångsrik ledarskap för H&M varit starkt engagerad i utvecklingen av utbildning och forskning i Stockholmsregionen. Han ligger bland annat bakom bildandet av Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) där över 1 000 studenter, varav mer än hälften kommer från KTH, utbildas inom innovation och entreprenörskap, säger Peter Gudmundson.

Förutom Stefan Persson kommer följande tre professorer att den 16 november utses till hedersdoktorer vid KTH. Utdrag ur respektive motivering återfinns under var och en av professorernas namn.

Professor Susan Owens

"Genom utnämningen till hedersdoktor vill KTH uppmärksamma de stora insatser som Susan Owens gjort för att visa den historiska och samhällsvetenskapliga miljö- och planeringsforskningens betydelse för hållbar utveckling, bland annat under sin vistelse vid KTH läsåret 2008/09."

Professor Bajcsy, University of California at Berkeley, är en av de verkliga nestorerna inom artificiell intelligens och robotik
Professor Bajcsy, University of California at Berkeley, är en av de verkliga nestorerna inom artificiell intelligens och robotik.

Professor Ruzena Bajcsy

"Professor Bajcsy, University of California at Berkeley, är en av de verkliga nestorerna inom artificiell intelligens, datorseende och robotik. Hon har varit med om att bygga upp och forma dessa ämnesområden, och har haft stort inflytande på inriktningen vid KTH."

Professor Sangiovanni-Vincentelli

"Professor Sangiovanni-Vincentelli har som internationellt framstående lärare, forskare och entreprenör genom flera betydelsefulla samarbeten främjat KTH:s verksamhet inom systemdesign, inbyggda reglersystem, trådlösa nätverk och andra närliggande områden inom informations- och kommunikationsteknik och mjukvaruteknik."

Syftet med att utse hedersdoktorer vid KTH är att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser.

För mer information, kontakta Sophia Hober på telefon 08 - 55 37 83 30 eller dekanus@kth.se.

Peter Larsson