Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så ska vi undvika ett sopberg av solpaneler

Kvinna framför solpaneler
Beatriz Pérez Horno ska tillsammans med partners föreslå en infrastruktur för cirkularitet av solpaneler.
Publicerad 2024-04-12

Intresset för att installera solpaneler har formligen exploderat de senaste åren. Men ännu finns ingen plan på hur vi ska återvinna dem, vilket gör att vi om ett par decennier riskerar ett sopberg av gamla solpaneler. I projektet CircSolar ska KTH-forskare hitta kloka lösningar för att återvinna panelerna.

Solenergi är det snabbast växande energislaget i EU. Än så länge står solenergi bara för 1% av den nuvarande energiproduktionen i Sverige men Energimyndigheten räknar med en tillväxt på 10% till år 2030. I takt med att allt fler solpaneler installeras, ökar också det framtida avfallet, något som redan börjar bli kännbart i Sverige. I dagsläget saknar vi ett etablerat system för att återanvända, reparera och återvinna solceller. Än så länge är avfallsvolymerna inte alarmerande, men om inget görs kan avfallet från solpaneler öka till svindlande 200 miljoner ton globalt år 2050.

Kvinna vid solpaneler
Beatriz Pérez Horno, doktorand på KTH.

– Antalet installationer har skjutit i höjden, så vi står verkligen inför ett problem. En produkt som är tänkt att göra framtiden mer hållbar riskerar nu att bli en betydande miljöfråga. Nu är det dags att kartlägga vilka cirkulära strategier som finns, säger Beatriz Pérez Horno , forskare på KTH som är engagerad i att hitta lösningar genom CircSolar-projektet.

I CircSolar-projektet som ska hålla på till 2026, bidrar KTH med forskningen medan projektet leds av Axfoundation som för samman aktörer från hela värdekedjan.

– Vi håller för närvarande på att titta på olika framtidsscenarier för att kunna förutsäga flöden och processer. När projektet är klart ska vi föreslå hur en nationell infrastruktur för cirkularitet av solpaneler kan se ut och de policyer och direktiv som krävs. Vi kommer väva in alla relevanta intressenters perspektiv, så vårt arbete kommer innehålla många intervjuer, platsbesök, grupparbeten och dylikt.

Under de kommande tre åren ska Beatriz Pérez Horno tillsammans med projektpartnerna kartlägga olika alternativ och hitta lösningar som inkluderar affärsmodeller, incitament och ersättningsstrukturer och policyförslag. Problemet med solpanelsavfall är emellertid globalt och Beatriz Pérez Horno säger att projektet kan behöva anta ett bredare perspektiv med tiden:

– EU har förklarat att Europa måste minska sitt beroende av Kina, som för närvarande dominerar marknaden för både solpaneler och råmaterial. Solpaneler innehåller material som kan återvinnas, t.ex. glas, plast, aluminium, kisel, silver, koppar och bly, vilket skulle kunna öppna möjlighet för att stödja den europeiska solcellstillverkningen.

Länder som Tyskland och Frankrike har mer erfarenhet av att hantera solpaneler, och CircSolar-teamet räknar med att lära av de pågående projekt som finns för att Sverige ska få ett cirkulärt system på plats.

Nyligen lanserades en rapport från Energimyndigheten där regeringen belyser det förestående problemet med skrotade solpaneler och där man också efterlyser åtgärder.

– Det är positivt att regeringen redan har behovet av en ansvarsfull hantering av solpaneler. Här behövs handlingskraft från politiken med tydliga regelverk och ett tydligt producentansvar för att skapa förutsättningar för företag att förbereda sig, investera i ny teknik, nya affärsmodeller och nya processer", tillägger Johanna Olofsson Behrman på Axfoundation.

Text och foto: Anna Gullers

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-04-12