Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Så sprider sig en förorening i Östersjön

  Östersjöns miljö är utsatt för flera hot. Under perioden 1970-2009 har ett årligt genomsnitt av cirka 3 600 ton fosfor transporteras till svenska kuster av vattendrag, med övergödning som följd. Därtill visar beräkningar från Helsingforskommissionen att stora oljeutsläpp på upp till 5 000 ton statistiskt sett inträffar vart fjärde år. En ny simuleringsmodell framtaget av en KTH-forskare visar hur dessa utsläpp kan sprida sig i Östersjön.

 • Använder solljus för att bryta ner plast

  Inom ramen för ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt vid namn CLAIM kommer forskare vid bland annat KTH att titta närmare på hur man kan använda solstrålning för att bli kvitt de plastföroreningar som återfinns i våra sjöar och hav.

 • Vattnet som förstör både vägar och miljö

  Att snabbt få bort vatten från vägytan efter nederbörd är viktigt för trafiksäkerheten. Samtidigt innehåller vattnet en rad olika föroreningar som tungmetaller, mikroplaster och vägsalt. Detta kan leda till att omgivande vattendrag och grundvatten skadas. Forskare vid KTH har studerat var vattnet från vägarna tar vägen, och hur vi kan hantera situationen bättre.

 • Här är Stockholmsluften som skitigast

  Städer dras med luftföroreningar, och Stockholm är inget undantag. Forskare vid KTH jobbar med att utveckla teknik som visar var i staden luften är som sämst att andas in så till exempel cykelpendlare och gångtrafikanter kan välja en alternativ rutt till eller från jobbet.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22