Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Hårdsatsning på vidareutbildning

    På rektors uppdrag vässar och marknadsför nu KTH Education KTH:s anslagsfinansierade vidareutbildning för yrkesverksamma. Arbetet sker i nära samarbetar med skolorna på KTH.

  • Certifikat i global kompetens

    Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. KTH-studenter behöver i sina kommande yrkesroller behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22