Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 7

 • Nya stambanor för höghastighetståg - nyttor och kostnader

 • 250 km/h med bibehållen komfort

  En förbättring av vibrationskomforten med 30 - 40 procent. Det tyder de första resultaten på. Med en sådan förbättring går det att nå målsättningen att kunna köra i 250 km/h på samma järnvägsspår som tidigare brukades i 200 km/h. Detta utan att vibrationskomforten försämras.

 • Så ska åksjukan minimeras

  Lider du av åksjuka? Då gillar du förmodligen inte att resa med X2000. Just nu pågår dock ett forskningsprojekt på KTH som ska lindra åksjukan på snabbtåg. Tanken är att undersöka hur X2000 kan köras så snabbt som möjligt genom kurvor utan att riskera illamående hos resenärerna.

 • De utreder framtidens järnvägar och trafikleder

  Nu dras en infrastrukturkommission igång för att titta närmare på alternativa former för finansiering och organisering av Sveriges infrastruktur. Fokus ligger på transportsystemet och KTH-forskaren Björn Hasselgren leder arbetet.

 • Examensarbete om järnvägsspår gav pris

  Underhåll av järnvägsnätet kostar varje år stora summor pengar, och utgör en betydande del av de banavgifter som tågoperatörer betalar. KTH-studenten Tomas Karis studerade de svenska järnvägarna i sitt examensarbete och kom fram till vilken nivå spårunderhållet måste ligga på.

 • Höghastighetsbanor i Sverige - problem och möjligheter

  Den 25 maj håller KTH Järnvägsgruppen sitt årliga seminarium och temat för i år är de omdebatterade höghastighetsbanorna i Sverige. KTH-forskarna kommer i sin presentation argumentera för just höghastighetsbanor, och lägger samtidigt fram en färsk rapport som visar att det borde vara möjligt att bygga dessa för under 200 miljarder kronor.

 • ”Placera nya järnvägsstationer centralt”

  Färre människor pendlar regionalt. Fler resenärer tar bilen istället för att gå till järnvägsstationen. Ingen eller svag utveckling av ny bebyggelse sker. Det blir konsekvenserna om man väljer att placera en ny station utanför en tätort jämfört med om man placerar den i eller nära centrum. Det visar ett forskningsprojekt vid KTH som kommer till användning vid planering av nya höghastighetsbanor.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22