Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De utreder framtidens järnvägar och trafikleder

NYHET

Publicerad 2015-03-09

Nu dras en infrastrukturkommission igång för att titta närmare på alternativa former för finansiering och organisering av Sveriges infrastruktur. Fokus ligger på transportsystemet och KTH-forskaren Björn Hasselgren leder arbetet.

Här är kommissionen: Allan Larsson (S), Pia Kinhult (M), Björn Hasselgren (KTH), Maria Wetterstrand (MP) och Stefan Attefall (KD). Foto: Håkan Lindgren.

I kommissionen ingår Allan Larsson (tidigare finansministern, S), Maria Wetterstrand (tidigare språkrör, MP), Stefan Attefall (tidigare bostadsminister, KD), och Pia Kinhult (tidigare regionråd, M). Initiativtagare är MTR, NCC, Peab, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP.

– Kommissionen vill bredda diskussionen om ägande och organisering av infrastruktur i Sverige. Landet behöver alternativ till traditionell anslagsfinansiering, och effektivare modeller för samhällsbyggnad, berättar Björn Hasselgren, forskare vid avdelningen för Samhällsplanering och miljö på KTH.

Björn Hasselgren, forskare vid avdelningen för Samhällsplanering och miljö på KTH. Foto: Peter Larsson.

Med det syftar han bland annat på offentlig-privat samverkan, OPS. Sådana samverkansprojekt förekommer i både Norge och Finland, men också i övriga delar av Europa.

– Sverige har hamnat lite på efterkälken, inte minst eftersom den föregående finansministern stängde dörren så hårt för exempelvis OPS-lösningar. Men det finns många intressanta samverkansprojekt att studera och lära sig mer av, som Nya Karolinska sjukhuset och Arlandabanan, säger Björn Hasselgren.

Han berätta också att utredningen, som går under namnet Infrastrukturkommissionen, även kommer att titta närmare på infrastrukturfinansiering och klimatfrågan, ansvar och roller för olika aktörer samt markvärdeseffekter av infrastrukturinvesteringar. Även konkreta exempel på framtida satsningar ska belysas.

– Här återfinns till exempel höghastighetståg mellan Stockholm och Oslo och konvertering av bussar i Stockholm till modern teknik, säger Björn Hasselgren.

I kommissionens arbete kommer ett antal så kallade hearings att ingå, både i Göteborg och Malmö. Utfrågningarna innebär att ledande forskare och debattörer frågas ut av kommissionärerna om till exempel alternativ finansiering i Norden och näringslivets behov av infrastruktur.

Infrastrukturkommissionen är bland annat tänkt som ett första steg i en strategisk satsning på KTH inom området alternativ finansiering och organisering av infrastruktur. Detta med syftet att nå effektivare samhällsbyggnad. En slutrapport från infrastrukturkommission förväntas i mitten av september 2015.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Björn Hasselgren på 070 - 762 33 16 / bjorn.hasselgren@abe.kth.se eller kommissionssekreterare Oskar Öholm på 070 - 350 96 61.