Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Katastrofcontainern är här

    För ett år sedan påbörjade ett antal KTH-studenter och forskare att snickra på en katastrofcontainer som bland annat ska kunna skickas till länder som drabbas av väderkatastrofer, krig eller svält och producera el under återuppbyggnaden. Nu är det första exemplaret klar för visning.

  • En lösning på världens akuta vattenbrist

    – Om vi inte gör något radikalt åt vattenanvändningen hotas matproduktionen och vi kan stå inför en hungerkatastrof inom 35 år, säger Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH. Han och andra KTH-forskare har emellertid kunskap om hur situationen skulle kunna förbättras, samt bedriver själva forskning som resulterat i lösningar på den akuta vattenbristen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22