Till innehåll på sidan

Stadsdelarna där risken är störst att drabbas av hjärtstopp

NYHET

Publicerad 2014-10-08

KTH-studenterna Rebecca Ilehag och Fredrik Hilding har i sitt examensarbete använt information från bland annat Södersjukhuset, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån och gjort en kartläggning över var i Stockholm risken är störst att drabbas av hjärtstopp. Den viktigaste upptäckten är att arbetet givit en tydlig bild av var någonstans det saknas hjärtstartare och var sådana bör placeras ut.

Fredrik Hilding och Rebecca Ilehag studerar geodesi och geoinformatik vid KTH.
  • Östermalm vid Karlaplan.
  • Kungsholmen nära Rådhuset.
  • Marieberg.
  • Sankt Eriksplan och Vanadisplan.
  • Fisksätra.
  • Täby.
  • Kista.
  • Södermalm vid Medborgarplatsen.
  • Flemingsberg
Så här är hjärtstoppen fördelade över Stockholm.

Där har du de stadsdelar och områden i Stockholm som är i behov av fler hjärtstartare (Automated External Defibrillator, AED).

Det är KTH-studenterna Rebecca Ilehag och Fredrik Hilding som under våren 2014 som en del av sitt examensarbete vid universitetet kartlagt tillgången till hjärtstartare i Stockholm med omnejd. Handledning har de båda studenterna fått av professor Yifang Ban vid avdelningen för Geodesi och geoinformatik på KTH.

– Vi har inhämtat befolkningsdata från Statistiska centralbyrån - både för dag- och nattetid - det vill säga var folk fysiskt befinner sig. Sedan har vi parat ihop den informationen med data om antalet registrerade hjärtstopp, cirka 8 000 fall. Tillsammans med kartinformation, data om utplacerade hjärtstartare och parametrar om ålder och kön, hjärtsjukdomar samt socioekonomisk status kan vi dels se var hjärtstoppen uppstått, dels var någonstans det behövs fler hjärtstartare, berättar Rebecca Ilehag.

Studentkollegan Fredrik Hilding tillägger att när det gäller befolkningsdata så har upplösningen varit antalet män och kvinnor per ruta i ett rutnät över Stockholm där varje ruta är 250 * 250 meter. 

– Antalet hjärtstopp som är med är samtliga registrerade, oavsett utgång. Vidare är det viktigt att veta att majoriteten hjärtstopp sker i hemmet
och inte på offentliga platser, säger Fredrik Hilding.

Likväl så är varje räddat liv ovärderligt, och där spelar hjärtstartarna en mycket stor roll. Detta eftersom tiden från hjärtstopp till att hjärtat måste börja slå igen är mycket knapp.

Fredrik Hilding berättar också att det finns ett antal platser som förmodligen redan har hjärtstartare, men där sådana inte har registrerats och därför är "osynliga".

Här bör fler hjärtstartare placerar ut.

– Vi har utgått från alla registrerade hjärtstartare i slutet av år 2013 och det har dykt upp några sedan dess. Listan över platser i Stockholm där det behövs en hjärtstartare ser dock ut som den gör. Tittar man vidare på Södertälje och då Scania skulle jag bli förvånad över om inte företaget redan har hjärtstartare utplacerade även om inga finns registrerade här, säger Fredrik Hilding.

Hans och Rebecca Ilehags examensarbete går under namnet "Visualization and Analysis of Historical OHCA Occurrences and Other Risk Factors for Improved Placement of AED:s" och rör ämnesområdena geoinformatik och medicin. Examensarbetet är så väl utfört att det nyligen kom på andra plats i en europeisk uppsatstävling.

Forskarna David Fredman och Martin Jonsson på Södersjukhuset har varit med och bidragit till examensarbetet.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Fredrik Hilding på fhilding@kth.se / 076-262 92 23 eller Rebecca på ilehag@kth.se.