Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Äldre missnöjda med att bo kvar hemma

    En forskare vid KTH har studerat hur äldre ser på sitt boende och sina möjligheter att flytta. På tvärs mot rådande äldrepolitik visar forskningen att både individer och samhället kan vinna på att äldre flyttar tidigare än vad de gör idag.

  • Digitalt verktyg hjälper bostadsrättsföreningar att spara energi

    En del bostadsrättsföreningar är bättre på energieffektivisering än andra. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan genomförda åtgärder och dess effekter åskådliggöras. På så vis kan bostadsrättsföreningar lära av varandra.

  • Fastighetsavdelningen

    Fastighetsavdelningen (PD, Property Department) är organiserad i fem grupper: KTH Sustainability Office, Fastigheter, PD Kansli, Hantverkstjänster och Lokalvård. PD ansvarar för miljö- och hållbar utveckling på KTH, lokalplanering, campusutveckling samt drift och förvaltning av lokaler.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22