Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Lean Produktion

    Kursen ger en helhetsbild över begreppet ”Lean produktion” och en djupare studie av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi. Med hjälp av Lean får deltagarna verktyg för att i den egna verksamheten kunna eliminera aktiviteter som inte är värdehöjande, minska ledtider, reagera snabbare på nya kundbehov och använda tillgängliga resurser mer effektivt.