Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 20

 • Superstark silkestråd skapad

  Genom att kombinera silkesproteiner från spindelväv med nanocellulosa från träd har forskare från KTH lyckats utveckla en stark, skal- och hållbar och billig silkestråd. Bland de framtida användningsområdena ser forskare tråden som ett bioaktivt och hållbart material i en rad olika medicintekniska sammanhang.

 • Sensor hittar svårupptäckta men vanliga sjukdomar

  Forskare vid bland annat KTH arbetar just nu med en teknik som stor träffsäkerhet kan upptäcka så kallade biomarkörer för diagnoser som cancer och olika inflammatoriska sjukdomar. Tekniken, som bland annat består av en sensor, ska erbjuda bättre finkänslighet än redan existerande diagnosverktyg menar forskarna.

 • Tvärvetenskapen i en liten ask

  Professor John Rogers bakgrund imponerar. Hans akademiska gärning spänner över områden som kemi, bioteknik, mekanik, materialvetenskap samt data- och elektroteknik. Nu har han tillsammans med sin forskningsgrupp på University of Illinois tagit fram en elektronisk tatuering som förutspås stora framgångar.

 • KTH:s smarta sko gör global succé

  Historien om KTH-skon OpenShoe startade 2012. KTH-forskare ville hjälpa brandmän att navigera vid bränder där vanliga GPS-mottagare inte fungerar. Därmed skulle de kunna rädda fler liv på ett säkrare sätt för alla involverade. Sedan dess har OpenShoe gjort succé och spridit sig över hela världen till länder som Indien, USA, Australien, Kina och Ryssland.

 • Amatörradion byttes mot blåljus

  Möt Kaj Lindecrantz, chalmeristen som precis blivit professor på KTH och som sett till att Sveriges ambulanser numera kan skicka information om patienters hjärtproblem direkt till sjukhusen. Hans nästa projekt är att hjälpa njursjuka till ett drägligare liv.

 • Föreståndare vill lyfta samarbete inom medicinsk teknik

  KTH:s plattform inom livsvetenskap vill inspirera forskare utanför STH-skolan att engagera sig i centret Technology for Health. Man kan inte kommendera forskargrupper att flytta dit, skriver föreståndarna Ozan Öktem och Jerker Widengren, i ett inlägg i debatten om den nya byggnaden.

 • Hjälmteknologin som förhindrar hjärnskador

  För 15 år sedan tröttnade neurokirurg Hans von Holst på att så lite gjordes för att förebygga alla de skallskador han såg komma in till Karolinska sjukhusets akutmottagning, orsakade av sport- och cykelolyckor. Han kontaktade KTH-forskaren Peter Halldin och i dag är samarbetet på god väg att förändra EU-standarden för hjälmar.

 • Speed-dating gav nya samarbeten

  Speed-dating har utvecklats till mycket mer än sökandet efter en livspartner. I mörkaste november möttes 24 forskare från KTH och Karolinska Institutet för ge varandra fyra minuters odelad uppmärksamhet. Tanken är att det intensiva mötet ska leda till nya samarbeten.

 • KTH startar forskarutbildning med KI

  Ett nytt samarbete inleds mellan KTH och Karolinska Institutet, KI som tillsammans ska starta forskarutbildning för doktorander inom medicinsk teknologi.

 • Professor efterlyser mer samarbete inom medicinsk teknik

  Fler skolor borde engageras i utbildnings- och forskningscentrumet Technology for Health. Ett skolövergripande samarbete är nödvändigt för att infria centrets visioner. Det hävdar professor Kaj Lindecrantz i en debattartikel och efterlyser att KTH:s ledning agerar i frågan.

 • ”Vårdsystemen i Sverige och USA uppvisar liknande problem”

  Sveriges första professor inom patientsäkerhet, Richard Cook vid KTH, betonar att han inte fokuserar sin forskning enbart på vad som går fel i vården. Han studerar främst det som faktiskt fungerar och går rätt till i dagens vårdsystem.

 • Medicinsk teknik samlas i ny plattform

  Startskottet har gått för den tvärvetenskapliga forskningsplattformen för teknik i medicin och hälsa. KTHs forskare inom området samlades nyligen på konferensen Health Technology för att dra upp riktlinjerna för plattformens framtid.

 • Medicinsk teknik samlas i ny plattform

  Startskottet har gått för den tvärvetenskapliga forskningsplattformen för teknik i medicin och hälsa. KTHs forskare inom området samlades nyligen på konferensen Health Technology för att dra upp riktlinjerna för plattformens framtid.

 • Medicinsk teknik för vårdens vardag

  Medicintekniska innovationer når inte alltid ut till de vårdkliniker som har bäst nytta av dem. Ett nytt utbildningsprogram ska råda bot genom att slå en brygga mellan klinikerna och den tekniska kompetensen. Programmet drivs av Centrum för teknik i medicin och hälsa.

 • De ska lösa 400 problem inom vården

  Två specialistteam med kompetens inom medicin, teknik och management ska det närmaste halvåret följa det dagliga arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Målet är att hitta och lösa problem för framtidens vård.

 • Landstingsavtal säkrar vårdforskning

  Ett nytt samverkansavtal mellan KTH och Stockholms läns landsting ska kvalitetssäkra framtidens vård och forskning. – I gränslandet mellan teknik och sjukvård ser jag en stor potential för framtida tillväxt, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

 • Rektor: Stora framtidsmöjligheter inom medicinsk teknik

  Den nya byggnaden Technology for Health öppnar för STH-skolan att stärka samarbetet med andra delar av KTH. Här har vi alla ett ansvar, skriver rektor Peter Gudmundson i ett debattinlägg.

 • Sprider ljus över bättre cancervård och medicinsk avbildning

  I en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Communications redogör KTH-forskare för hur två olika teknologier kan kombineras för att uppnå ultrahög upplösning för avbildning i flera färger av olika typer av strukturer, exempelvis mänsklig vävnad. Ner till 60 nanometer har forskarna nått, och bland tänkbara framtida användningsområden hoppas de på bättre medicinsk avbildning än idag och användande av IR-lasrar för att döda cancerceller. Det finns även hypoteser om att använda tekniken för att stimulera nervimpulser i hjärnan med ljusets hjälp.

 • Fokus på det hållbara arbetet

  Hur kan den medicinsk-tekniska branschen vara så lyckosam i att ta fram innovationer? Vilka är framgångsfaktorerna när det gäller ledarskap och organisering? Det ska Kristina Palm, forskare i arbetsvetenskap, ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

 • Bättre röntgenbilder med lägre stråldos

  En ny röntgenteknik som ger högre bildupplösning och därmed bättre diagnosticering. Dessutom är stråldosen lägre. Det är en forskargrupp på KTH som i samarbete med Linköpings Universitet och spinoff-företaget Prismatic Sensors har installerat fotonräknande röntgendetektorer i en datortomograf. När resultaten presenterade på en konferens i radiologi för en tid sedan belönades presentationen med utmärkelsen Best Scientific Paper Presentation Award.