Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • De kartlägger multipel skleros

    Behovet av en större förståelse av autoimmuna sjukdomar som exempelvis multipel skleros är stor. Det är därför som forskare från KTH, verksamma inom ramen för SciLifeLab, forskat om proteiner kopplade till just sjukdomen multipel skleros. Forskarna har identifierat en grupp proteiner som kan visa sig spela en avgörande roll för hur allvarlig multipel skleros-diagnosen blir för patienten och hur snabbt sjukdomen utvecklar sig.

  • Storskalig insats mot autoimmuna sjukdomar

    Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation, och därtill världens största satsning på forskning och innovation. Ur den totala budgeten om 80 miljarder euro satsas nu närmare 6 miljoner euro på forskning om skräddarsydda läkemedel mot autoimmuna sjukdomar som reumatism och multipel skleros.

  • Nya rön öppnar för individanpassad behandling av MS

    Multipel skleros (MS) orsakas av autoreaktiva T-celler som angriper hjärnan. Forskare vid KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm har tillsammans utvecklat en metod för identifiering av dessa T-celler. Denna nya kunskap kan leda fram till individanpassad behandling och därmed även stoppa sjukdomsutvecklingen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22