Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

  • Emma studerar plasters hälsopåverkan

    När moderna plastmaterial åldras finns risken att nanopartiklar frigörs. Partiklarna kan komma in i oss människor genom våra andningsorgan. Vad exakt händer när materialen bryts ner? Det ska Emma Strömberg, som forskar om polymerteknologi, ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

  • De intar framsidan på ansedd kemitidskrift

    Det heta forskningsområdet dendrimerer - förgrenade polymerer i nanostorlek - får allt mer utrymme i vetenskaplig press. Det lilla blir alltså allt större då nanotekniken gör framsteg. Nu senast pryder KTH-forskarna Marie V Walter och Michael Malkoch framsidan på prestigefyllda tidskriften Chemical Society Review.

  • Mätningar i rekordfart stärker läkemedelsindustrin

    KTH-forskaren Stefan Wennmalm har utvecklat en ny och unik teknik för att analysera nanopartiklar och virus. Tanken är att tekniken i förlängningen bland annat ska göra medicinutveckling både billigare och snabbare än idag.

  • Spårbara nanopartiklar med läkemedel framtidens cancervapen

    Mycket små partiklar som fylls med läkemedel kan vara ett nytt verktyg för framtidens cancerbehandlingar. En ny studie som publiceras i vetenskapstidskriften Particle & Particle Systems Characterization visar hur sådana nanopartiklar kan sättas ihop för att effektivt transportera cancerläkemedel till tumörceller, samtidigt som de har egenskaper som gör att partiklarna syns på magnetkamerabilder och på så sätt kan spåras i kroppen.

  • KTH-forskare: Vi vet för lite om nanomaterial

    Det finns stora kunskapsluckor om nanomaterialens påverkan på hälsa och miljö. Det konstaterar KTH-forskare i en kartläggning om riskerna och användningen av materialen. Rapporten släpps idag.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22