Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De intar framsidan på ansedd kemitidskrift

NYHET

Publicerad 2012-06-15

Det heta forskningsområdet dendrimerer - förgrenade polymerer i nanostorlek - får allt mer utrymme i vetenskaplig press. Det lilla blir alltså allt större då nanotekniken gör framsteg. Nu senast pryder KTH-forskarna Marie V Walter och Michael Malkoch framsidan på prestigefyllda tidskriften Chemical Society Review.

Så här ser dendrimerer ut.
Så här ser dendrimerer ut.

"Simplifying the Synthesis of Dendrimers: Accelerated Approaches" heter den så kallade "Tutorial Review" som KTH-forskarna Marie V Walter och Michael Malkoch precis publicerat i den väl ansedda tidskriften Chemical Society Reviews.

– Artikeln är avsedd att i lärande syfte ge en introduktion till unga forskare om nya och förenklade synteskoncept av väldefinierade och starkt förgrenade dendrimerer och belyser nya strategier till deras framställning på ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt sätt. Samtidigt är artikeln bara en förlängning av de forskningsrön som uppnåtts av forskare här på KTH, säger Michael Malkoch.

Michael Malkoch, universitetslektor på KTH.
Michael Malkoch, universitetslektor på KTH.

Han tillägger att dendrimerer är perfekta modellföreningar att påvisa nya kemiska syntesstrategier. Kan forskarna framställa dendrimerer på ett enklare sätt så är koncepten oftast direkt överförbart till linjära polymerer, som är väldefinierade men av olika molekylvikter.

Mer i detalj är dendrimerer en av få syntetiska material där vi människor kan härma naturens exakthet genom att framställa "perfekta/felfria" makromolekyler med liknande strukturell perfektion som bland annat proteiner. Många forskare börjar även kalla dendrimerer för mjuka organiska nanopartiklar då dessa i synnerhet är det och varierar i storlekar mellan 1-10, kanske till och 20 nanometer i storlek.

– I vårt fall är våra dendrimerer av en enda storklek, biokompatibla och nedbrytbara fysiologiska miljöer. Så är inte fallet med många traditionella ickeorganiska nanopartiklar - till exempel silver, guld och kisel - som är av varierande storlekar och begränsad nedbrytbarhet, säger Michael Malkoch.

Användningsområde för den forskning som görs på dendrimerer är att bland annat inom medicinska och biomediciniska applikationer, till exempel att använda dem som läkemedelsbärare. Tester har gjorts, och resultatet blev ett högavancerad dendritisk läkemedelsbärare som kunde påvisas att ha hög upptagningsgrad i cancerceller. Fri form av drogen hade ingen inverkan alls.

Tidskriften Chemical Society Review har för övrigt en så kallad "Impact factor" på 26.5 och torde därmed vara den näst högsta kemitidskriften efter Chemical Review, vilket är den största.

För mer information, kontakta Michael Malkoch på 070 - 756 15 11 eller malkoch@kth.se.

Peter Larsson