Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Ny metod kan ge effektivare cancerdiagnostik

    Forskare vid KTH och KI har utarbetat en ny metod för att studera genaktivitet i vävnader. Den kommer till omedelbar och viktig användning för grundforskning inom utvecklingsbiologi, neurobiologi och cancerforskning. I förlängningen skulle metoden kunna bidra till mer precisa diagnoser rörande exempelvis olika former av cancer. Forskningsresultatet är så lovande att en artikel om arbetet blivit accepterad av den väl ansedda tidskriften Science.

  • Storskalig insats mot autoimmuna sjukdomar

    Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation, och därtill världens största satsning på forskning och innovation. Ur den totala budgeten om 80 miljarder euro satsas nu närmare 6 miljoner euro på forskning om skräddarsydda läkemedel mot autoimmuna sjukdomar som reumatism och multipel skleros.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22