Skip to main content

Ingenjörsinriktad Yrkesträning

Möjlighet för företag och organisationer att erbjuda praktik till civilingenjörsstudenter på KTH inom deras utbildning!

På KTHs civilingenjörsprogram i Medieteknik har det inrättats två stycken praktibaserade kurser som båda heter "Ingenjörsinriktad yrkesträning", och tanken är att kurserna skall vara just det de heter. Den ena kursen är på 15 högskolepoäng och är tänkt att göras på heltid under en läsperiod, dvs åtta veckor. Det kan vara på första eller andra halvan av höst- eller vårterminen. Den andra kursen är på 13 högskolepoäng och är tänkt att göras på halvtid under en termin (eller möjligen på sju veckor heltid under en läsperiod). Kurserna är tänkta att göras tidigast på vårterminen i årskurs 3, eller senare i utbildningen.

Eftersom det är kurser inom utbildningen så är de studiemedelsberättigande, dvs studenten behöver ingen anställning eller ersättning från KTHs perspektiv. Under kursens gång är studenten försäkrad enligt kammarkollegiets regler. 

Det som krävs är att det skall finnas relevanta arbetsuppgifter och en handledare hos uppdragsgivaren, och att det upprättas ett enkelt avtal (se länk nedan). Det kommer även att finnas en handledare på KTH som följer praktiken. Innan kursen påbörjas ska student, handledare hos uppdragsgivare och handledare på KTH har satt sig in i förutsättningarna för praktiken.

Kursen redovisas genom veckovisa avstämningar med handledaren på KTH, en avslutande skriftlig rapport med reflektioner samt en muntlig presentation öppen för andra studenter och lärare. En viktig aspekt är att de erfarenheter och insikter studenten gör även skall komma andra tillgodo, och att KTH på så sätt kan höja kvaliteten i sina utbildningar.

Det är studentens ansvar att själv hitta en praktikplats. KTH bidrar dock gärna med kontakter till potentiella uppdragsgivare som vill erbjuda detta.

Mera information till:

För mera information kontakta praktikkurs-medieteknik@kth.se

Page responsible:Web editors at EECS
Belongs to: Department of Human Centered Technology
Last changed: Oct 30, 2023