SKAPA ETT HEM SOM TAR HAND OM DIG

Integration Lab

Integration Lab är ett living lab som förbättrar hållbara kontakter mellan hemsjukvård och hälsovård

Vårt uppdrag

Innovativa sinnen har alltid sett till att göra livet lättare, hälsosammare och roligare. Vi ser exempel på hur innovation underlättar våra dagar med telekommunikation, självkörande bilar, virtual reality eller Internet of Things (IoT). Vi ser också hur innovation förbättrar medicinen och olika sätt vi tar hand om sjuka människor. Men det viktigaste stället som verkar sakna innovation är en plats där vi tillbringar en stor del av vår dag. Vårt eget hem.

Främjande av sjukvård handlar om att se till att människor upprätthåller en lycklig och hälsosam livsstil. Det handlar om att se till att äldreboende är utrustade för att erbjuda en oberoende och säker miljö. Att se till att familjens hem är en lämplig miljö för barn att växa och utvecklas är vård. Att se till att studenthemmen är lämpade för elevernas hektiska och händelserika dagar är vård.

Vårt uppdrag är att utveckla, samskapa och främja teknik som kommer att förbättra våra användares livskvalitet från sina hem.

Vad vi gör

KTH Integration Lab riktar sig till äldre, familjer, ungdomar och andra användare som vill förbättra livskvaliteten i sina hem. Hemsjukvården är vanligtvis inriktad på äldre eller funktionshindrade, och även om dessa kategorier är viktiga och ingår i vår forskning, tror vi att alla förtjänar ett hem som främjar hälsa och välbefinnande. Vi vill hitta innovativa förbättringar för våra användares dagliga aktiviteter och göra hem till en säker och lycklig miljö att bo i.

I framtiden vill vi skapa ett hem som tar hand om DIG!

Living lab

Vår living lab metod erbjuder mark att testa, undersöka och studera användningen av olika tekniker på en plats som ser så nära ett riktigt hem som möjligt. Lägenheten ligger på institutet i KTH och är 57m2. Den är utrustad med smarta hemanordningar, fullt möblerade och redo att testa ny teknik.

Samarbete

Innovation ligger i centrum för vårt projekt och därför välkomnar vi nya idéer och nya partners för att utveckla en samskapande miljö där användarnas intressen är i fokus.

Våra tjänster inkluderar:

 • Våra tjänster inkluderar:
 • Ett team av erfarna forskare
 • Valideringstjänster (inkl. användbarhetstester, tekniktester och andra)
 • Behovsbedömning
 • Produkttest och utvärdering
 • Kurser och seminarier om geronteknologi, digitala system, teknik för rehabilitering och hälsovård, hälso- och sjukvårdstjänster och många fler
 • Logistiskt stöd
 • Konceptutveckling
 • Samskapande tjänster
 • Planering för tillväxt med hjälp av lärdomar
 • Mötesplats

Samarbetare

Living Labs and Test Beds