Modelling and monitoring thermal response of the ground in borehole fields

Tid: Fr 2018-02-23 kl 10.00

Plats: Sal D2, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Patricia Maria Monzo Carcel , Energiteknik

Opponent: Prof. J.D. Spitler, Mechanical and Aerospace Engineering, Oklahoma State University, USA

Handledare: Prof. Björn E Palm

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-01-19