Techno-economic analysis and optimization of electrochemical energy storage solutions

Tid: Må 2018-10-08 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Guido Lorenzi , Energiteknik

Opponent: Doc. Kari Alanne, Dept. of Mecanical Engineering, Aalto University, Finland

Handledare: Prof. Andrew Martin

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-09-06