Engine Optimized Turbine Design

Tid: To 2019-05-16 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Nicholas Anton , Maskinkonstruktion

Opponent: Dr. Marc Gugau, Borg Warner Automotive, Tyskland

Handledare: Prof. Anders Christiansen Erlandsson

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-04-17