Investigating the role of spatial ability as a factor of human intelligence in technology education: Towards a causal theory of the relationship between spatial ability and STEM education

Tid: On 2018-08-29 kl 14.00

Plats: Salongen, KTHB, Osquarsbacke 31, KTH

Ämnesområde: Teknik och lärande

Respondent: Jeffrey Buckley , Teknik och lärande

Opponent: Prof. David Spendlove, School of Environment, University of Manchester, Storbritannien

Handledare: Dr. Niall Seery

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-31