Manufacturing Dynamics and Performance Evaluation

Tid: Fr 2018-06-15 kl 13.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Tigist Fetene Adane , Industriell produktion

Opponent: Prof. Amos Ng, Automatiseringsteknik, Högskolan i Skövde, Skövde

Handledare: Prof. Andreas Archenti

Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-05-18