Manufacturing Dynamics and Performance Evaluation

Tid: Fr 2018-06-15 kl 13.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Tigist Fetene Adane , Industriell produktion

Opponent: Prof. Amos Ng, Automatiseringsteknik, Högskolan i Skövde, Skövde

Handledare: Prof. Andreas Archenti

2018-06-15T13:00 2018-06-15T13:00 Manufacturing Dynamics and Performance Evaluation (Industriell produktion) Manufacturing Dynamics and Performance Evaluation (Industriell produktion)
Till sidans topp