Microstructural Characterisation of Cast and Wrought Alloy 825

Tid: On 2019-06-12 kl 10.00

Plats: Sal Sefström, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Munir Al-Saadi , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Bevis Hutchinson, Swerim

Huvudhandledare: Prof. Pär Jönsson

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-05-17