Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pyrolysis of mixed plastics and paper to produce fuels and other chemicals

Tid: To 2019-05-09 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Nanta Sophonrat , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Tobias Richards, Energiteknik, Högskolan i Borås

Handledare: Doc. Weihong Yang

Exportera till kalender