Till innehåll på sidan

The Missing Link : Business models lock-in in sociotechnical transitions

Tid: On 2019-05-22 kl 10.00

Plats: Sal 643, Lindstedtsvägen 30, plan 6, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Rami Darwish , INDEK

Granskare: Prof. Vinit Parida (Luleå University of Technology)

Huvudhandledare: Prof. Mats Engwall & Univ. lector. Lars Uppvall