Thermodynamic and kinetic investigation of systems related to lightweight steels

Tid: Fr 2018-09-21 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Weisen Zheng , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Tomás Gómez-Acebo, Dept. of Mechanical Engineering and Materials, University of Navarra, Spanien

Handledare: Prof. Malin Selleby

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-06-12