Till innehåll på sidan

Ekonomi

Inom ekonomiområdet finns det flera processer som med fördel kan bli till gemensamma rutiner på KTH. Projekthantering, inköp och redovisning är några exempel. Det visar den första analysen i arbetet med samgåendet.

Två leende kvinnor.

”Vi ser en stor utvecklingspotential”

 – Målet är att skapa ett KTH där alla blir bemötta likvärdigt oavsett var en fråga ställs, säger Christina Carlsson som tillsammans med Susanne Odung ser över ekonomiområdet.

– Samgåendet syftar också till att frigöra resurser för utbildning och forskning. Det kommer vi kunna göra framåt genom att synka olika processer med varandra.

Vad händer inom ekonomi?

Kartläggning

Kartläggningar 2022

• SWOT-analys

• Benchmark av liknande verksamheter

• Fördjupad kartläggning genom workshops på skolor

• Workshops med skolchefer och prefekter

• Inventering av kompetenser och arbetsuppgifter via enkät

Analys

Fördjupad analys

En fördjupad analys presenterades på ekonomidagen i november 2022 med fokus på:

• Reskontrafunktionens organisering

• KTH:s arbete med inköp och upphandling (strategi, mål och inköpsansvarigas organisatoriska placering).

Prioritering

Prioriterade områden

• Ekonomiadministrativ personal på KTH

• Ekonomistyrning

• Betalningsflöden

• Inköp och upphandling

• Projekthantering

Utveckling

En organisation från 1 april, 2024

• Verksamhetsstödets personal inom Ekonomi samorganiseras från 1 april 2024.

• Det blir en sammanhållen organisation för Ekonomi, men avsikten är att behålla och utveckla det stöd som är tillgängligt på institutionsnivå.

• Fem prioriterade områden kommer att utvecklas och medarbetare kommer involveras i olika arbetsgrupper. 

• I november 2023 övergår Kontogruppen på ITM-skolan till den centrala avdelningen Betalningsflöden och systemsupport. De flyttar då till Brinellvägen 8.

Vi gör det tillsammans

Genomförda aktiviteter

  • Workshops inom ekonominätverket och inköpsnätverket, våren 2022.
  • Workshops inom några grupper på ekonomiavdelningen och skolornas ekonomifunktioner.
  • Skolvisa workshops samt en separat inom inköpsnätverket, hösten 2022.
  • Ekonomidagen med tema samgåendet (för alla medarbetare inom ekonomi och upphandling), november 2022.
  • Prefektrådet med fokus på ekonomi, augusti 2022.
  • Workshop med skolchefer och prefekter, november 2022.

Framtida aktiviteter

Framöver kommer arbetsgruppen för ekonomi behöva samarbeta med bland annat HR,
forskningsfinansiering och ledningsstöd. 

Mer detaljerad planering av utvecklingsområden kommer att ske via administrativa chefer och arbetsgrupp ekonomi.

Kontakta oss 

Har du som jobbar på ITM-skolan frågor eller input om ekonomi är du välkommen att höra av dig till: