Till innehåll på sidan

Våra stödområden

Verksametsstödet kan delas in i sju områden. Under varje stödområde nedan kan du läsa hur långt man har kommit i arbetet med samgåendet.

Grafik som visar projektförlopp
Samgåendet genomförs i fyra steg som upprepas i flera varv under projektets gång: kartläggning, analys, prioritering och utveckling.

Ekonomi

2023-12-28

Inom ekonomiområdet finns det flera processer som med fördel kan bli till gemensamma rutiner på KTH. Projekthantering, inköp och redovisning är några exempel. Det visar den första analysen i arbetet med samgåendet.

Forsknings- och innovationsstöd

2023-04-12

Biblioteket, Research Support Office och KTH Innovation står för KTH:s huvudsakliga forskningsstöd. Skolornas motsvarigheter berörs här inte av sammanslagningen.

Human Resourses – HR

2023-12-28

Inom KTH:s HR-stöd finns det ett antal områden där vi kan bli mer likvärdiga. Löner och rekrytering är två exempel.

Infrastruktur

2023-12-28

Processområdet infrastruktur omfattar bland annat post, IT-infrastruktur, labbsäkerhet, vaktmästeri och dokumenthantering.

Kommunikation

2023-12-28

Inom kommunikation finns det ett antal områden att utveckla. Arbetsgruppen har bland annat kartlagt kompetensbehoven, vilken basnivå av stöd som bör finnas på varje skola och introduktionen för nya kommunikatörer.

Ledningsstöd

2023-12-28

Vilka behov finns bland skolchefer, prefekter och chefer inom verksamhetsstödet? Ett övergripande måldokument är under arbete.

Utbildning

2023-12-28

På utbildningssidan finns det några stödprocesser som kan strömlinjeformas och arbetet är i full gång.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-01-14