Till innehåll på sidan

Infrastruktur

Processområdet infrastruktur omfattar bland annat post, IT-infrastruktur, labbsäkerhet, vaktmästeri och dokumenthantering.

Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund med koppar runt ett bord.
Projektgruppen bestående av Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund

Likvärdig infrastruktur på KTH

Nu sker en översyn av labbsäkerheten och en kartläggning av KTH:s sevicefunktioner. Projektgruppen för stödområde infrastruktur arbetar för ett likvärdigt stöd mellan skolorna och mellan campusen.

Vad händer inom infrastruktur? 

Kartläggning

Kartläggningar 2022

• Kartläggning av olika typer av personalkategorier och hur många medarbetare det rör sig om inom det breda området infrastruktur på fd GVS och skolorna.

• Under hösten 2022 pågick fördjupning inom de stödområden som omfattas inom infrastrukturområdet på fd GVS och skolorna.

Analys

Olika vem som gör vad

• Skolornas beskrivningar är relativt enhetliga. Uppdragen skiljer sig inte åt och leveransen är i stort sett densamma.

• Det som skiljer sig åt är vem och i vilken enhet arbetsuppgifter utförs.

• Fastighetsavdelningens sex olika uppdragsområden speglar i stora delar de uppdrag som idag ligger på skolornas infrastrukturansvariga.

Prioritering

Prioriterade områden

• Labbsäkerhet

• Service

• Lokaler

• Arkiv

• Registratur

• IT-samordning

Utveckling

Operativ fas 2023-2024

• Sex prioriterade områden kommer att utvecklas framöver och medarbetare kommer involveras i olika arbetsgrupper.

• Målbilden är att det ska vara lätt att göra rätt och att KTH ska ha en fungerande vardag med likvärdig service på alla campus.

• Samordna likvärdiga resurser inom exempelvis vaktmästeri, post och gods.

• Fördjupa arbetet inom de områden där vi ser att det finns kompetenser på någon skola som då skulle kunna utnyttjas av fler och samordnas.

Vi gör det tillsammans 

Genomförda aktiviteter

  • Halvdagsworkshop med alla infrastrukturansvariga på skolor och VS samt alla gruppchefer på Fastighetsavdelningen (PD). Tema identifiering av vad vi ser ingår i infrastrukturområdet, maj 2022.
  • Uppstart med infranätverket för planering av höstens arbete, september 2022. 
  • En träff för alla medarbetare på PD och skolornas infraområden, december 2022.

Framtida aktiviteter

• Möten varannan vecka för workshop under följande teman: Lokaler, hållbarhet, Service & event, post & gods, inköp & upphandling, labbsäkerhet, registrator & dokumentsamordning och säkerhet. Till temamötena inbjuds även medarbetare som arbetar inom området från skolor och GVS. Löpande 2022-2023.

• Genomlysning av stödområde registratur beräknas vara klar vintern 2023/2024.

Kontaka oss

Har du som jobbar på ITM-skolan frågor eller input om infrastruktur är du välkommen att höra av dig till: