Till innehåll på sidan

Kommunikation

Inom kommunikation finns det ett antal områden att utveckla. Arbetsgruppen har bland annat kartlagt kompetensbehoven, vilken basnivå av stöd som bör finnas på varje skola och introduktionen för nya kommunikatörer.

”Vi måste väva ihop det centrala och lokala stödet”

Fokus för kommunikation är den handlingsplan man tagit fram och som pekar på prioriterade områden som behöver utvecklas. Åsa Ancarcrona och Joakim Palestro leder arbetet och har bland annat gjort en kompetenskartläggning och haft träffar med alla kommunikatörer.

Vad händer inom kommunikation?

Kartläggning

Kartläggning 2022

• Kartläggning genomförd. Fokus har varit på antalet kommunikatörer samt vilka uppdrag och kompetenser som finns.

• En kartläggning av evenemangsområdet är påbörjad.

Analys

Kompetensbehov under lupp

• Under analysfasen tittade processledarna på de uttalade behoven av vissa kompetenser (fotograf, filmare, studio mm) och jämförde med att avropa den typen av tjänster externt på upphandlade avtal.

• De identifierade även basbehov och definierade miniminivå av kommunikationsstöd på skola.

Prioritering

Prioriterade områden

• Evenemang

• Ledningskommunikation

• Internkommunikation

• Gemensamt pressarbete och redaktionellt arbete

• Sociala medier

• Varumärkesplattform med tillhörande kommunikationsstrategi

Utveckling

En organisation från 1 april, 2024

• Verksamhetsstödets personal inom kommunikation samorganiseras från 1 april 2024.

• Det blir en sammanhållen organisation för kommunikation, men avsikten är att behålla och utveckla det stöd som är tillgängligt på institutionsnivå.

Vi gör det tillsammans

Genomförda aktiviteter

Träffar med alla kommunikatörer i juni och september 2022 samt i februari 2023. Har gemensamt enats kring format för möten, gemensamma kanaler och introduktion av nyanställda kommunikatörer.

Gemensamt glöggmingel, 14 december 2022.

Prefektrådet med fokus på kommunikation, december 2022.

Samarbetar med Infrastrukturområdet kring evenemangsbehovet. 

Heldag för KTH:s kommunikatörer, februari och september 2023.

Framtida aktiviteter

Strukturera samarbetet med HR, ledningsstöd, forskningsstöd och utbildningsstöd.

Kontakta oss

Har du som jobbar på ITM-skolan frågor eller input om kommunikation är du välkommen att höra av dig till: