Till innehåll på sidan

Forskarutbildning

Teknik och lärande

Teknik och lärande är ämnesövergripande och praktik- och policynära till sin karaktär. Forskningsmetoder, teoribildning och empiriska ansatser baseras på såväl humanistiska, samhällsvetenskapliga som teknikvetenskapliga och naturvetenskapliga traditioner och perspektiv. Ämnet omfattar förutsättningar för lärande och kommunikation, lärande-, utbildnings-, och kommunikations-processer samt resultat och effekter av lärande och kommunikation inom teknikvetenskap. Några viktiga forskningsområden är teknikdidaktik, ingenjörsutbildningens innehåll och undervisningsformer, digitalt lärande, policy, ledning och förändringsprocesser, professionsstudier samt teknikens betydelse i samhället. En relativt stor andel av forskarutbildningen bedrivs genom samarbete med skolan och andra aktörer, exempelvis där verksamma lärare genomgår en forskarutbildning på deltid.

Läs mer om våra forskningsområden här

Studieplan för forskarutbildning inom Teknik och lärande (pdf 203 kB)

Kontakt