Till innehåll på sidan

Nu startar ShiftLabs Södertäljenod upp

Sverigekarta med de fyra nodernas placering utmärkta.
ShiftLabs fyra noder finns i Göteborg, Skövde, Mälardalen och Stockholmsregionen.
Publicerad 2023-05-02

Nu ska små och medelstora företag få hjälp med digitalisering för ökad effektivitet och hållbarhet. Som en del av innovationshubben ShiftLabs ska KTH Leancentrum och Södertälje Science Park ge företag stöd och kunskap för att möta utmaningar och nya kompetensbehov som kommer med digitaliseringen.

KTH Leancentrum har tillsammans med Södertälje Science Park etablerats som en nod inom den svenska innovationshubben Shift Labs, som en del av ett EU-finansierat initiativ. Syftet är att vägleda små och medelstora företag kring hållbarhet och digitalisering, såväl som att koppla ihop dem med svenska universitet och forskningsinstitutioner.

Workshop deltagare

– Vi ser fram emot samarbetet inom ShiftLabs, säger Malin Pops Runsten, projektledare på KTH Leancentrum. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag att bli mer effektiva, öka sin konkurrenskraft och minska sitt miljöavtryck. Nu ska vi se hur vi tillsammans ytterligare kan förfina och utöka våra erbjudanden till små och mellanstora företag.

Workshop
Södertäljenoden höll sin första workshop 4 april. Närvarade var representanter från MITC, KTH och Södertälje Science Park. Efter projektpresentation från projektledarna på MITC, öppnades det upp för diskussion och idégenerering.

ShiftLabs fokuserar lika mycket på att utveckla individers kompetens som på att hjälpa företag med digitala lösningar. Samarbete med lokala industripartners är en viktig förutsättning för att förbättra tjänsterna till industrin, och de är just vanan av att samarbeta med industrin i kombination med akademisk grund i forskning och utbildning som har gett Södertälje en plats inom hubben.

Johanna Strömgren, föreståndare på KTH Leancentrum, berättar att även om en hel del ännu återstår att få på plats, så har de mycket att utgå ifrån.

– I ett första steg ser över hur vi kan skala upp det som vi redan nu är duktiga på, som best practice hos företag, att paketera den senaste forskningen och att förmedla den till olika verksamheter och sektorer. Det är det som vi kommer att leverera inom ramen för ShiftLabs, säger hon.

ShiftLabs har en treårsplan och är en del av Digital Europe-programmet. Det är en av fyra svenska innovationshubbar inom ett större EU-nätverk av Europeiska Digitala Innovations Hubbar (EDIH) som har uppdraget att fokusera på AI, digital kompetens, cybersäkerhet och HPC (superdatorer).

Om ShiftLabs

ShiftLabs drivs med stöd av EU-kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, Region Västmanland och Region Sörmland.

Samverkanspartner är KTH Leancentrum, Södertälje Science Park, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Mälardalens universitet, KTH, EIT, RISE, Högskolan i Skövde, Chalmers, Industrial Innovation Arena och Stena Industry Innovation Lab.

Södertälje-noden och de andra tre noderna i Västmanland, Sörmland och Västra Götaland samarbetar samtidigt som de behåller sitt lokala fokus.

Läs mer på ShiftLabs webbplats: shiftlabs.eu

Kontakt ShiftLabs Södertälje

Text: Alexandra von Kern