Till innehåll på sidan

Lär dig effektivisera din verksamhet med Lean Produktion

Lean Produktion
Lean Produktion ger yrkesverksamma praktisk kunskap kring Lean- och Agila metoder
Publicerad 2023-05-16

Lär dig Lean Produktion på en kurs arrangerad av Leancentrum på KTH Södertälje. Delta i fem omfattande träffar under 2023 och få en helhetsbild av begreppet, samt kunskap om hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi. Kursen passar både förbättringsledare och chefer som vill sträva efter en Lean affärsstrategi, och du behöver inga specifika förkunskaper för att delta.

Vill du ta ditt företagande till nästa nivå och förbättra verksamheten? Då kan en kurs i Lean Produktion  vara precis vad du behöver! Lean Produktion är en affärsfilosofi och strategi som omfattar hela verksamheten, och innebär en vidareutveckling av industriella system bortom massproduktionens logik och principer. Kursen ger en helhetsbild över begreppet ”Lean produktion” och en bredare och djupare studie av hur verksamheten bedrivs hos företag med en Lean affärsstrategi.

Under kursen kommer du att lära dig strategier och principer för Lean produktion, design av värdeflöden, dragande och tryckande produktionssystem, stabila processer och standardiserat arbetssätt, kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik, motivation och teamorganisation, ledningssystemet, samt transformation till en Lean företagskultur. Dessa huvudteman kommer att ge dig en bred kunskapsbas och ett djupare förståelse för Lean Produktion.

Kursen pågår under fem träffar, som kommer att äga rum på KTH Södertälje. Träffarna sker under följande datum:

  • Träff 1: 14-15 juni
  • Träff 2: 23-24 aug
  • Träff 3: 27-28 sep
  • Träff 4: 25-26 okt
  • Träff 5: 29-30 nov

Kostnaden för kursen är 42 000 kronor (exkl moms) per deltagare, vilket inkluderar fika, lunch och kurslitteratur. För att kunna delta i kursen krävs inga förkunskaper, så den passar såväl medarbetare och förbättringsledare som chefer, som har påbörjat eller planerar systematiskt förbättringsarbete.

Kursen examineras dels genom deltagande vid kursmomenten, dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Godkänt på båda delarna krävs för att få godkänt på kursen.

Lärarna på kursen är Johanna Strömgren och Andreas Bohlin, som är erfarna och kunniga inom området. Johanna Strömgren är även kursansvarig och kan svara på eventuella frågor om kursen.

Ta chansen att förbättra din verksamhet genom att lära dig om Lean Produktion! Anmäl dig till kursen idag och få en helhetsbild av begreppet samt en djupare förståelse för hur Lean Produktion kan implementeras i din verksamhet.

Anmäl dig här .