Till innehåll på sidan

Leanspel med KTH Research Support Office

Leanspel med KTH Research Support Office
Leanspel med KTH Research Support Office
Publicerad 2023-11-15

Igår hade vi en fantastisk dag med KTH Research Support Office (RSO). Ett härligt gäng som arbetar med stöd till KTH’s forskningsprojekt i form av både process- och finansieringsstöd.

Vi inledde dagen med att diskutera systematiskt förbättringsarbete och reflektera kring Lean och Agile. Därefter var det dags att sätta igång Leanspelet. Här visade båda grupperna på bra lagarbete och kunde snabbt identifiera förbättringar i värdeflödet. Genom kloka beslut och prioriteringar lyckades båda grupperna vända röda siffror till svarta. På eftermiddagen fortsatte workshopen med fokus på förbättringsarbete kring arbetssätt och samarbete för effektiv hantering och värdeskapande kring de forskningsprojekt som RSO hanterar.

Ni vet väl om att ni kan köra era konferenser hos oss?
På KTH Leancentrum i Södertälje möts forskning och praktik kring hållbar verksamhetsutveckling. Kunskaper om lean-agila arbetssätt ger deltagarna en verktygslåda för ett systematiskt förbättringsarbete av en verksamhet. Vi skräddarsyr utbildnings- och konferensdagar utifrån era behov och utmaningar.

Tillhör: Leancentrum
Senast ändrad: 2023-11-15