KTH i siffror

Uppgifter från KTH:s årsredovisning 2018.

Utbildning

 • Arkitektutbildning och 16 civilingenjörsutbildningar
 • Civilingenjör och lärarutbildning
 • Nio högskoleingenjörsutbildningar
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Masterutbildningar och magisterutbildningar
 • Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
 • Vidareutbildning, teknisk basutbildning
 • 13 633 helårsstudenter, 34 procent kvinnor och 66 procent män (inklusive betalande studenter)
 • 11 321 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
 • 1 722 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 30 procent kvinnor och 70 procent män
 • 2 651 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna, 33 procent kvinnor och 67 procent män
 • 738 nybörjare på teknisk basutbildning, 33 procent kvinnor och 67 procent män
 • 2 557 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 34 procent kvinnor och 66 procent män varav:
  - 1 304 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett masterprogram
  - 1 205 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH
 • 307 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 28 procent kvinnor och 72 procent män

Examina

 • 84 arkitektexamina, 60 procent kvinnor och 40 procent män
 • 1 134 civilingenjörsexamina, 34 procent kvinnor och 66 procent män
 • 237 högskoleingenjörsexamina, 26 procent kvinnor och 74 procent män
 • 1 390 teknologie master/magisterexamina, 38 procent kvinnor och 62 procent män
 • 276 doktorsexamina, 33 procent kvinnor och 67 procent män
 • 65 licentiatexamina, 37 procent kvinnor och 63 procent män

Forskning  

Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden (SFO)

 • E-vetenskap
 • IT och mobil kommunikation
 • Transportforskning
 • Produktionsteknik
 • Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)
 • Partner i ytterligare fem områden

Partner i fem programområden inom European Institute of Innovation and Technology (EIT)

 • EIT InnoEnergy
 • EIT Digital
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Urban Mobility

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 704 mnkr (exklusive transfereringar)

 • Vetenskapsrådet 272 mnkr
 • EU 257 mnkr
 • Vinnova 156 mnkr
 • Wallenbergstiftelserna 221 mnkr
 • Övriga statliga myndigheter 273 mnkr
 • Övrig extern finansiering inklusive privata medel 525 mnkr

Ekonomi

 • 5 366 mnkr i total omsättning (varav 580 mnkr transfereringar)

Högskoleanslag (exklusive transfereringar)

 • 1 159 mnkr grundutbildning
 • 1 208 mnkr forskning/forskarutbildning

Personal

 • 3 628 årsarbetskrafter (3 563) 1 406 kvinnor och 2 222 män, varav
 • 308 professorer, 53 kvinnor och 255 män (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer)
 • 280 lektorer, 66 kvinnor och 214 män

Lokalarea

289 300 m2

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-05-22