Till innehåll på sidan

KTH i siffror

Uppgifter från KTH:s årsredovisning 2019.

Utbildning

 • Arkitektutbildning och 16 civilingenjörsutbildningar
 • Civilingenjör och lärarutbildning
 • Nio högskoleingenjörsutbildningar
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Masterutbildningar och magisterutbildningar
 • Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
 • Vidareutbildning, behörighetsgivande utbildning
 • 13 514 helårsstudenter, 34 procent kvinnor och 66 procent män (inklusive betalande studenter)
 • 11 407 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
 • 1 665 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 32 procent kvinnor och 68 procent män
 • 2 418 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna, 33 procent kvinnor och 67 procent män
 • 720 nybörjare på teknisk basutbildning, 30 procent kvinnor och 70 procent män
 • 2 465 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 35 procent kvinnor och 65 procent män varav:
  - 1 207 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett masterprogram
  - 1 185 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH
 • 333 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 37 procent kvinnor och 63 procent män

Examina

 • 114 arkitektexamina, 57 procent kvinnor och 43 procent män
 • 1 150 civilingenjörsexamina, 35 procent kvinnor och 65 procent män
 • 267 högskoleingenjörsexamina, 32 procent kvinnor och 68 procent män
 • 2 012 teknologie master/magisterexamina, 34 procent kvinnor och 66 procent män
 • 245 doktorsexamina, 32 procent kvinnor och 68 procent män
 • 46 licentiatexamina, 28 procent kvinnor och 72 procent män

Forskning  

Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden (SFO)

 • E-vetenskap
 • IT och mobil kommunikation
 • Transportforskning
 • Produktionsteknik
 • Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)
 • Partner i ytterligare fem områden

Partner i fem programområden inom European Institute of Innovation and Technology (EIT)

 • EIT InnoEnergy
 • EIT Digital
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Urban Mobility

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 807 mnkr (exklusive transfereringar)

 • Vetenskapsrådet 276 mnkr
 • EU 256 mnkr
 • Vinnova 169 mnkr
 • Wallenbergstiftelserna 223 mnkr
 • Övriga statliga myndigheter 440 mnkr
 • Övrig extern finansiering inklusive privata medel 443 mnkr

Ekonomi

 • 5 566 mnkr i total omsättning (varav 605 mnkr transfereringar)

Högskoleanslag (exklusive transfereringar)

 • 1 180 mnkr grundutbildning
 • 1 229 mnkr forskning/forskarutbildning

Personal

 • 3 760 årsarbetskrafter (5 044 anställda) 1 492 kvinnor och 2 268 män, varav
 • 317 professorer, 58 kvinnor och 259 män (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer)
 • 287 lektorer, 71 kvinnor och 216 män

Lokalarea

284 000 m2

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-03-04