KTH i siffror

Uppgifter från KTH:s årsredovisning 2017.

Utbildning

 • Arkitektutbildning och 15 civilingenjörsutbildningar
 • Civilingenjör och lärarutbildning
 • Åtta högskoleingenjörsutbildningar
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Masterutbildningar och magisterutbildningar
 • Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
 • Vidareutbildning, teknisk basutbildning
 • 13 323 helårsstudenter, 34 procent kvinnor och 66 procent män (inklusive betalande studenter)
 • 11 180 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
 • 1 767 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 30 procent kvinnor och 70 procent män
 • 2 473 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna, 32 procent kvinnor och 68 procent män
 • 717 nybörjare på teknisk basutbildning, 38 procent kvinnor och 62 procent män
 • 2 469 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 36 procent kvinnor och 64 procent män varav
 • 1 133 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett masterprogram
 • 1 205 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH
 • 355 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 28 procent kvinnor och 72 procent män

Examina

 • 88 arkitektexamina, 58 procent kvinnor och 42 procent män
 • 1 161 civilingenjörsexamina, 34 procent kvinnor och 66 procent män
 • 337 högskoleingenjörsexamina, 33 procent kvinnor och 67 procent män
 • 2 000 teknologie master/magisterexamina, 36 procent kvinnor och 64 procent män
 • 307 doktorsexamina, 32 procent kvinnor och 68 procent män
 • 71 licentiatexamina, 25 procent kvinnor och 75 procent män

Forskning  

Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden (SFO)

 • E-vetenskap
 • IT och mobil kommunikation
 • Transportforskning
 • Produktionsteknik
 • Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)
 • Partner i ytterligare fem områden

Partner i fyra programområden inom European Institute of Innovation and Technology (EIT)

 • EIT InnoEnergy
 • EIT Digital
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 634 mnkr (exklusive transfereringar)

 • Vetenskapsrådet 316 mnkr
 • EU 236 mnkr
 • Vinnova 172 mnkr
 • Wallenbergstiftelserna 167 mnkr
 • Övriga statliga myndigheter 394 mnkr
 • Övrig extern finansiering inklusive privata medel 349 mnkr

Ekonomi

 • 5 076 mnkr i total omsättning (varav 527 mnkr transfereringar)

Högskoleanslag (exklusive transfereringar)

 • 1 080 mnkr grundutbildning
 • 1 185 mnkr forskning/forskarutbildning

Personal

 • 3 563 årsarbetskrafter (4 952) 1 358 kvinnor och 2 205 män, varav
 • 296 professorer, 46 kvinnor och 250 män (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer)
 • 285 lektorer, 68 kvinnor och 217 män

Lokalarea

289 000 m2