Till innehåll på sidan

KTH i siffror

Uppgifter från KTH:s årsredovisning 2021.

Utbildning

 • Arkitektutbildning och 17 civilingenjörsutbildningar
 • Civilingenjörs- och lärarutbildning
 • Nio högskoleingenjörsutbildningar
 • Ämneslärarutbildning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning
 • Masterutbildningar och magisterutbildningar
 • Kandidatutbildningar och tvåårig högskoleutbildning
 • Vidareutbildning, behörighetsgivande utbildning
 • Forskarutbildning
 • 13 524 helårsstudenter, 35 procent kvinnor och 65 procent män (inklusive betalande studenter)
 • 11 448 helårsprestationer (inklusive betalande studenter)
 • 1 657 aktiva forskarstuderande (minst 50 procent aktivitet), 33 procent kvinnor och 67 procent män
 • 2 781 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt- och högskoleingenjörsutbildningarna, 31 procent kvinnor och 69 procent män
 • 1092 nybörjare på teknisk basutbildning, 32 procent kvinnor och 68 procent män
 • 2 345 nybörjare på master- och magisterutbildningar, 39 procent kvinnor och 61 procent män varav:
  • 1 121 som avslutar sina civilingenjörsstudier inom ett masterprogram
  • 1 224 som enbart läser ett master- eller magisterprogram på KTH
 • 293 nyantagna till utbildning på forskarnivå, 34 procent kvinnor och 66 procent män

Examina

 • 99 arkitektexamina, 57 procent kvinnor och 43 procent män
 • 1 310 civilingenjörsexamina, 37 procent kvinnor och 63 procent män
 • 388 högskoleingenjörsexamina, 32 procent kvinnor och 68 procent män
 • 1 967 teknologie master/magisterexamina, 35 procent kvinnor och 65 procent män
 • 258 doktorsexamina, 33 procent kvinnor och 67 procent män
 • 46 licentiatexamina, 35 procent kvinnor och 65 procent män

Forskning  

Huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden (SFO)

 • E-vetenskap
 • IT och mobil kommunikation
 • Transportforskning
 • Produktionsteknik
 • Molekylär biovetenskap (Science for Life Laboratory)
 • Partner i ytterligare fem områden

Partner i fem programområden inom European Institute of Innovation and Technology (EIT)

 • EIT InnoEnergy
 • EIT Digital
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Urban Mobility

Extern forskningsfinansiering, intäkter av bidrag, 1 847 mnkr (exklusive transfereringar)

 • Vetenskapsrådet 288 mnkr
 • Wallenbergstiftelserna 254 mnkr
 • EU 243 mnkr
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning 166 mnkr
 • Vinnova 174 mnkr
 • Övriga statliga myndigheter 447 mnkr
 • Övrig extern finansiering inklusive privata medel 276 mnkr

Ekonomi

Emblem: EU-flagga + finansieras av EU – NextGeneretationEU

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF)

En del av utbildningarna har delfinansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). För mer detaljerad information om RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan (Regeringskansliet, Sveriges återhämtningsplan)

 • 6 158 mnkr i total omsättning (varav 750 mnkr transfereringar)
 • Anslag (exklusive transfereringar)
  • 1 395 mnkr utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • 1 406 mnkr forskning/forskarutbildning

Personal

 • 4 051 årsarbetskrafter (5 197 anställda) 1 648 kvinnor och 2 403 män, varav
 • 335 professorer, 65 kvinnor och 270 män (inklusive gästprofessorer och adjungerade professorer)
 • 290 lektorer, 76 kvinnor och 214 män

Lokalarea

292 000 m2