Till innehåll på sidan

Konsultuppdrag i KTH-projekt

Varje år genomför KTH Innovation ett antal upphandlingar av konsulter för de projekt som säkrat finansiering till just detta.

KTH Innovations konsultdatabas

Är du konsult och vill vara med i KTH Innovations konsultdatabas?

Registrera dig här!

KTH Innovation stöttar ett stort antal olika projekt inom olika områden. En viktig del av vårt stöd innefattar finansiering för att ta in en konsult på tidsbestämda uppdrag, där syftet är att verifiera tekniken eller idéns affärskoncept.

Uppdragen handlar ofta om tidig verifiering av teknikidéer, att genomföra marknadsanalyser eller initiera en första kundkontakt. Vanligtvis sträcker sig uppdragen mellan 1-3 månader där arbetsinsatsen varierar beroende på uppdrag.

Hur går det till?

Så här ser processen ut när ett KTH-projekt söker konsult för ett uppdrag:

  • KTH Innovation skickar ut upphandlingsunderlag till lämpliga konsulter för uppdraget.
  • De konsulter som är intresserade av uppdraget lämnar in ett anbud.
  • Vi väljer den mest lämpliga kandidaten utifrån de kriterier som beskrivs i upphandlingsunderlaget.