KTH Sustainability Research Day 2019

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

Tid: To 2019-11-28 kl 13.00 - 17.00

Plats: Kårhuset Nymble

Anmälan

KTH Sustainability Research Day

Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office
Språk: Svenska och engelska
FRITT INTRÄDE

Anmäl dig här

På KTH bedrivs forskning för lösningar på samhällets utmaningar, ofta i samverkan med externa partners från industri och andra organisationer. I år vill vi visa på forskningssamverkan inom bland annat transport, material från skogen, industriell omställning, IKT för klimatet samt digitalisering. Vi kommer att diskutera hur samverkan bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, och hur den kan berika både forskning, industri och samhällsutveckling.

Medverkande

Stina Billinger statssekreterare näringsdepartementet, Anna König Jerlmyr finansborgarråd Stockholms stad, Pernilla Bergmark Ericsson, Gunnar Björkman Stockholms stad, Ulf Ceder Scania, Åsa Ek Cellutech, Mikael Hannus Stora Enso, Tony Sandberg Scania, Ulrika Wedberg Sandvik, Monica Bellgran KTH, Göran Finnveden KTH, Viktoria Fodor KTH, Mia Hesselgren KTH, Mattias Höjer KTH, Josefin Illergård KTH, Mikael Karlsson KTH, Ann Legeby KTH, Mikael Östling KTH.

Varmt välkommen!

Programmet i korthet

Strategiska partnerskap för en hållbar utveckling

Mikael Östling, prorektor KTH

På väg mot smarta transporter

Off- Peak deliveries in Stockholm (ECCENTRIC)
Ulf Ceder, Senior Research Manager Scania

Sustainable Mobility Service System Södertälje
Mia Hesselgren, forskare ITRL KTH

Dialog
Tony Sandberg, Director Research & Innovation Scania, Mia Hesselgren, forskare ITRL KTH, Ulf Ceder, Senior Research Manager Scania

Skogen som råvara för framtidens material

Josefin Illergård, forskare KTH
Åsa Ek, Director Business Development Cellutech
Mikael Hannus, innovationschef Stora Enso

Industriell omställning för hållbar utveckling

Tony Sandberg Research Director Scania
Monica Bellgran, Professor i Industrial Production Management och plattformsföreståndare Industriell transformation KTH
Ulrika Wedberg, Head of sustainability business på Sandvik Group, Sandvik
Mikael Hannus, innovationschef Stora Enso

SDG 17:17 – Uppmuntra effektiva partnerskap
Fika och nätverka med KTH:s strategiska samverkanspartners.

Halverade utsläpp till 2030 – vad kan tekniken göra för klimatet?

Exponential Climate Action Roadmap 
Mattias Höjer, forskare KTH och Pernilla Bergmark, Ericsson

Digitalisering – en dröm för staden?

iWater - Water Monitoring Networks
Viktoria Fodor, professor i kommunikationsnätverk KTH

Digital Demo Stockholm
Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholm stad

Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad KTH

Från politik till verkstad

Stina Billinger, statssekreterare näringsdepartementet
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap KTH

Till slut, nu börjar vi

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling KTH

MINGEL

Filmer från förra årets KTH Sustainability Research Day med tema Impact