Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

An evaluation of biodiesel policies : The case of palm oil agro-industry in Indonesia

Tid: On 2018-03-14 kl 10.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Licentiand: Fumi Harahap , Energiteknik

Granskare: Univ.lektor. Serina Ahlgren, Energiteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet

Huvudhandledare: Prof. Semida Silveira

Exportera till kalender