Till innehåll på sidan

Data and Visual Analytics for Cyber-physical Systems

Tid: Fr 2019-01-25 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Didem Gürdür , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Helena Holmström Olsson, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö universitet

Handledare: Prof. Martin Törngren