Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Embodying Politeness in Persuasive Humanoid Agents for Small Group Scenarios

Tid: On 2024-03-06 kl 10.00

Plats: Visualization Studio VIC, Lindstedtsvägen 7

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62065064122

Språk: Engelska

Respondent: Sahba Zojaji , Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Opponent: Professor Tony Belpaeme, Ghent University, Ghent, Belgium

Handledare: Professor Christopher Peters, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Exportera till kalender

QC 20240212

Abstract

I både fysiska och virtuella miljöer formar små gruppinteraktioner avsevärt våra sociala upplevelser. Att förstå och replikera sammanhangsbaserade gruppinteraktioner med virtuella agenter eller fysiska robotar innebär möjligheter och utmaningar. Centralt för dessa utmaningar är den kritiska aspekten andående artighet, som fungerar som en grundläggande hörnsten i att forma våra sociala interaktioner. Denna doktorsavhandling undersöker den djupa betydelsen av artighetsstrategier för att forma sociala interaktioner inom små fristående samtalsgrupper i fysiska och virtuella miljöer med humanoida artificiella agenter. Den fokuserar särskilt på deras anpassningsförmåga till virtuella karaktärer eller Embodied Conversational Agents (ECA) och Human-Robot Interaction (HRI). Avhandlingen undersöker effekten av dessa strategier på övertalningsförmåga, efterlevnad av sociala normer och bildandet av positiva uppfattningar under interaktioner mellan deltagare och virtuella agenter eller humanoida robotar samtidigt som de ansluter till en grupp artificiella humanoida agenter. Den består av en serie användarstudier med experimentupplägg, vilket innebär att deltagarna ställs inför dilemman i antingen en virtuell eller fysisk miljö. Deltagarna får välja mellan att lägga ner mer ansträngning på att följa agentens begäran eller välja ett minst ansträngningsalternativ för att ansluta till en grupp samtidigt som de ignorerar begäran. Dessutom utvärderar experimentet deltagarnas svar på olika artighetsstrategier som uttrycks av virtuella agenter eller robotar när de inbjuder till att ansluta till en små, fristående grupp. Forskningen bidrar genom att definiera beteenden i linje med artighetsstrategier, avslöja deltagarnas efterlevnad av sociala normer även i situationer som kräver mer ansträngande val, och fastställa optimala beteenden baserat på kriterier som övertalningsförmåga, artighet och social efterlevnad. Slutligen ger resultaten insikter i den oumbärliga rollen av artighetsstrategier i interaktion mellan människa och agent för att varsamt påverka människors beslut samtidigt som de bibehåller positiva relationer med dem. Dessa insikter banar väg för att utforma mer effektiva och socialt acceptabla beteenden för virtuella agenter och robotar över olika domäner.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-343332